1. Probleem
Wat is de vraag achter de vraag
Waar wil jij met je bedrijf naartoe groeien en kunnen de medewerkers mee of er ontwikkeling nodig
Waar staan teams en medewerkers nu en waar kunnen ze  nog naartoe groeien


2. Analyse
Welke interne en externe factoren zijn van invloed
Welke impact heeft innovatie
Wat vinden medewerkers
Wat zeggen klanten

3. Ontwerp
Hoe kunnen we de gewenste prestatie en presentatie met welke opleiding en ontwikkel acties realiseren
Welke rol speelt interne communicatie en hoe kunnen we momenten beter benutten
Hoe betrekken we iedereen in de organisatie


4. Ontwikkelen
Uitwerken van de voorgestelde opleiding en ontwikkel acties
Plan wordt concreet
Co creatie | Werkgroep | Betrekken5. Implementeren
Doen
Aan de slag
Ervaren


6. Evalueren
Is de inzet van een opleiding ook écht effectief?
Slaan de opleiding en ontwikkel acties aan bij de deelnemers?
Zien we de gewenste prestatie en presentatie !