Ondernemerschap is meer dan Vakmanschap

Je bent een ondernemer en een 'kei' in jouw vak. Jouw bedrijf groeit en vraagt naast jouw 'Vakmanschap óók Ondernemerschap. En heb je personeel, dan ben je ook nog eens teamleider of leidinggevende. Als ondernemer moet je veel petten op kunnen zetten. De tijd die je aan het vak wilt besteden, wordt opgeslokt door allerlei zaken. Het één vind je leuk en gaat je goed af. Het anders vind je lastig en duurt langer of stel je uit. 

Wil jij meer vat op het Ondernemerschap?

Neem dan de tijd voor werken aan je bedrijf door tijd te nemer voor jezelf.
Krijg inzicht in de het ondernemerschap door inzicht in jouw drijfveren

Drijfveren kunnen voorspellen hoe jij als een ondernemer jouw kennis, vaardigheden, competenties en tijd inzet. Aan de hand van gevarieerde stellingen is het mogelijk om een Ondernemers Profiel samen te stellen. In een taal van kleuren, uniek weergegeven in een matrix worden drijfveren omgezet in denkstijl, valkuilen, energie en mindset ‘onder druk’. Iedere kleur staat voor een stijl van leiderschap. 

Als gecertificeerd Management Drives partner ontdekken wij samen de smeerolie naar bijvoorbeeld de basis op orde tot aan de ruimte tot vernieuwingen en kansen. Hoe lukt het beter en gemakkelijker om  focus en structuur te krijgen? Of hoe laat jij jouw Leiderschap aan het team zien?

Verbinding tussen verschillende generaties

Hoe sluit jij aan bij de nieuwe generaties?
Om goed en flitsend samen te werken is het belangrijk dat je elkaar beter kent. Wat drijft jou en wat drijft de ander?  En hoe interessant is het om een beter beeld te hebben van wat generaties drijft. Wat zijn belangrijke waarden voor een generatie en hoe willen mensen uit een generatie zich ontwikkelen?

Mijn workshop focust zich op het verbinden van generaties. De generatie Y, de groep die ook wel de Millennials wordt genoemd, is de generatie met het sterkst groeiende aandeel binnen de werkende populatie. En het is daardoor voor nu de meest belangrijke generatie om de verbinding mee te zoeken. We maken eerst kennis met de generatie Y om vervolgens met elkaar ideeën te verzamelen die jij of jullie binnen jouw bedrijf kunnen inzetten om te komen tot de die belangrijke verbinding.