Ontdek mijn resultaten...

Door medewerkers te betrekken, ruimte en mogelijkheid te geven om te groeien
en zich verder te ontwikkelen, zullen zij bijdragen aan groei en ambities.

Ik weet inmiddels hoe een onderneming met personeel succesvol blijft.

  • Het team blijft met plezier én vitaal in het bedrijf werken.
  • De samenwerking is soepel en succesvol door van en met elkaar te leren.
  • De mensen groeien in hun rol, taken en verantwoordelijkheden.
  • Ze worden sterker, trotser en halen meer uit zichzelf en dragen beter bij.
  • Ze zien kansen in nieuwe technologien en digitalisering.
  • Er is oprecht, met structuur aandacht voor alle medewerkers.
  • Goed Werkgeverschap wordt beloond. Nieuwe talenten kiezen voor jou.

 

SAMEN WERKEN!

BuroPEP kan op verschillende manieren worden ingezet:

INHUUR
* Inhuur als HR Learning&Development Consultancy
* Inhuur als Opleidingsadviseur aan ondernemer of personeelsafdeling
* Voor opdrachten als projectleider/facilitator/coach

TRAINING & COACHING
* Management Drives  inzicht in persoonlijke en teamdrijfveren
* Effectief brengen van Slecht Nieuws
* Effectief & succesvol omgaan met verschillende Generaties
* Create Your Team BLUE ZONE |
   bewustwording op vitaliteit, duurzaam inzetbaarheid en werkplezier

PROJECT
* Jaarplan Opleidingen inclusief verplichte trainingen | certificering | curricula
 * Talent Ontwikkel Plan
* Academy beheer  
* Customer Journey
* Employee Journey
* Onboarding
* Verander | Cultuur programma